فایل رایگان توليد ليگنين سولفونات؛ پيشنهادي اقتصادي براي کارخانه هاي کاغذ سازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توليد ليگنين سولفونات؛ پيشنهادي اقتصادي براي کارخانه هاي کاغذ سازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

کارخانه های کاغذ سازی یکی از بزرگترین صنایع در تولید پساب صنعتی لیکور سیاه می باشند. این پساب به علت دارا بودن ترکیبات مختلف استخراجی از درختان دارای رنگ بسیار تیره است. با ورود این پساب به آب های جاری زندگی آبزیان به شدت تهدید می شود. یک راهکار مناسب برای کاهش یا حذف این پساب، استفاده از آن به عنوان ماده اولیه در تهیه ترکیبات مختلف می باشد. در لیکور سیاه ترکیبی بنام لیگنین وجود دارد. با توجه به کاربردهای متنوع لیگنین در صنایع مختلف، بازیابی آن از پساب های کارخانه های کاغذسازی می تواند به عنوان یک زمینه کاری مطمئن اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. دو کارخانه بزرگ کاغذسازی کشور شامل چوکا و چوکام که از چوب به عنوان ماده اولیه تهیه الیاف کاغذ استفاده می کنند و فرایند خمیرسازی آن ها به ترتیب کرافت و سولفیت است. در پساب دومی مقادیر زیادی لیگنوسولفات وجود دارد. جداسازی لیگنوسولفونات ها از این مایع حتی نسبت به لیگنین کرافت از اهمیت بیشتری برخوردار است و هزینه های کمتری را نسبت به لیگنین قلیایی در بر دارد. در این پژوهش ابتدا لیکورسیاه حاوی لیگنین سولفونات از کارخانه چوکام با خلوص 55 درصد تهیه و سپس لیگنین سولفونات با دو مرحله ابتدا از روش ترسیب، بوسیله اکسید کلسیم و بعد با کاهش pH استخراج شد. و در نهایت به ازای 500 گرم از لیکورسیاه، 21 گرم (4/2%) لیگنین سولفونات تولید شد.

لینک کمکی