فایل رایگان راهکارها و اهميت تفکيک زباله از مبدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان راهکارها و اهميت تفکيک زباله از مبدا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فعالیت های مصرفی روزمره انسان ها، مواد زائدی را به وجود می آورد که اغلب به علت بدون استفاده و بی فایده قلمداد شدن از دید افرادی که مصرف کننده آن می باشند، دور ریخته می شوند. بسیاری از این پسماندها ارزشمند می باشد و می توانند دوباره مورد استفاده قرار گرفته و به منبع اولیه برای چرخه تولید صنایع های مختلف و یا تولید انرژی تبدیل شوند ( عبدلی، 1831). تفکیک زباله از مبدا اولین زنجیر از کل زنجیره مدیریت پسماند جامد محسوب می شود و از آنجا که انجام این طرح وابسته به رفتارها و تصمیم فرد و خانوار نه شهرداری و اماکن دولتی بر می گردد به همین خاطر تا حدود بسیار زیادی بار اجتماعی- اقتصادی زیادی دارد و موفقیت آن وابسته به اصلاح ساختارهای فرهنگی تصویر ذهنی شهروند و به تبع آن تصمیمات وی است، ضمن اینکه پیاده سازی این قبیل طرح ها خود به معنی اصلاحات اجتماعی و تاثیرات گوناگون است.

لینک کمکی