فایل رایگان شبيه سازي جريان دوفازي در کانال پيل سوختي پليمري با روش هاي گسسته سازي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي جريان دوفازي در کانال پيل سوختي پليمري با روش هاي گسسته سازي مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این تحقیق، جریان دوفازی درون کانال های جریان یک پیل سوختی پلیمری با استفاده از روش های مختلف گسسته سازی شبیه سازی شده است. به همین منظور، از 8 روش مختلف برای گسسته سازی عبارت جابه جایی در معادلات ممنتوم و کسرحجمی استفاده شده و تاثیر آنها بر شکل گیری قطره مطالعه شده است. نتایج نشان می دهد که روش های Limited Linear، Linear و Linear Upwind قادر به شناسایی صحیح دینامیک قطره آب نیستند. مقایسه نتایج شبیه سازی در این مقاله با نتایج عددی دیگر بیانگر این است که بهترین نتایج با روش های Vanleer و Superbee بدست می آیند.

لینک کمکی