فایل رایگان شبيه سازي و بهينه سازي سيکل سرمايش با استفاده از نرم افزار HYSYS و الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي و بهينه سازي سيکل سرمايش با استفاده از نرم افزار HYSYS و الگوريتم ژنتيک :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

اولین نگرانی برای صنایع فرآیندی رو به صعود بودن قیمت انرژی می باشد و رشد مصرف انررژی در جهان و ضرورت فراهم آوردن آن نشان می دهد که بهینه سازی واحدهای تولید انرژی و مصررف آن مقرون به صرفه و گاهی امری حیاتی می باشد. در این تحقیق ابتدا شبیه سازی سیکل سرمایش با HYSYS انجام گردید و سپس با لینک کردن این نرم افزار با MATLAB و نوشتن کد در MATLAB با استفاده از الگوریتم ژنتیک، بار حرارتی مبدل های آن بهینه گردید که در نتیجه در مصرف انرژی به مقدار قابل توجهی صرفه جویی می شود.

لینک کمکی