فایل رایگان شناسايي و بازسازي شبکه ژن هاي هدف miR146b دخيل در فرآيند توليد شير گاوشيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و بازسازي شبکه ژن هاي هدف miR146b دخيل در فرآيند توليد شير گاوشيري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

فرآورده های لبنی به عنوان ماده غذایی فرآسودمند شناخته شده اند بطوری که استفاده از آنها اثر مستقیم و قابل توجهی بر سلامت دارد. شیر به عنوان بهترین منابع تامین پروتئین وکلسیم به شمار می رود. در تمامی نقاط دنیا در زمینه تولید، تجارت و مصرف بهینه آن سرمایه گذاری قابل توجهی صورت می گیرد. با این وجود ساز و کارهایی که بتوانیم تولید شیر را بالا ببریم به طور کامل شناسایی نشده تولید شیر فرآیند فیزیولوژیکی می باشد که تحت تاثیر تعداد بسیار زیادی از ژن ها، ریز RNA ها، مسیرهای ژنی و مسیرهای سیگنال دهی قرار می گیرد. ریز RNA ها در واقع RNA هایی با حدود 22 نوکلئوتید هستند که از پیش سازهای طویل تری ساخته شده اند این مولکول ها با تاثیر بر بیان ژن ها فرآیندهای مختلف سلولی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این مطالعه داده مورد نظر از پایگاه داده ای Array express با شماره دسترسی E-GEOD-61227 استخراج گردید. میزان بیان bta-miR146b با استفاده از نرم افزار GEO2R محاسبه شد و ژن های هدف ریز RNA مورد مطالعه با استفاده از پایگاه داده ای miRwalk شناسایی شد. در ادامه از نرم افزار DAVID به منظور بررسی مسیرهای بیولوژیکی ژن های هدف استفاده شد. ترسیم شبکه ژنی ژن های مرتبط با تولید شیر در این مطالعه با استفاده از نرم افزار Cytoscape انجام شد. نتایج این مطالعه منجر به شناسایی ژن های SHC1, CBL, PRKCE شد که در تنظیم رشد غدد پستان ، تکثیر سلول های آلوئل و سنتز ترکیبات شیر نقش مهمی دارند. بنابراین با توجه به پتانسیل این ژن ها می توان از آنها به عنوان ژن های موثر در برنامه های اصلاح نژادی جهت بهبود صفت اقتصادی تولید شیر بهره برد.

لینک کمکی