فایل رایگان غربالگري بيماري ديابت با استفاده از سامانه نوين زيست حسگري با بستر پليمري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان غربالگري بيماري ديابت با استفاده از سامانه نوين زيست حسگري با بستر پليمري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه با مطالعاتی که صورت گرفته بیماری دیابت به عنوان چهارمین بیماری مزمن غیر واگیردار معرفی شده پیش بینی می شود تا سال 2020 سه چهارم مرگ و میر را به خود اختصاص دهد. تشخیص سریع و درمان به موقع کاهش هزینه های پزشکی و افزایش شانس حیات بیمار می شود. دیابت یا همان بیماری قند خون که متاسفانه افراد را به خود مبتلا کرده است، یک نوع اختلال متابولیک و سوخت و سازی در بدن است که به واسطه ی آن تولید انسولین در بدن از بین می رود یا برعکس مقاومت در برابر انسولین در بدن ایجاد می شود در نتیجه انسولین تولیدی نمی تواند عملکرد نرمال خود را انجام دهد. در این مطالعه هدف طراحی و ساخت سامانه حسگر زیستی برای تشخیص متوسط قندخون در سه ماه گذشته، با روش تشخیص نوری است. برای تشخیص اتصال مارکر قند خون متوسط سه ماه موجود در خون با آپتامر تثبیت شده، از طیف سنج نوری فلوئورسنت و میکروسکوپ فلوئورسنت استفاده شده است. با استفاده از نتایج بدست آمده از طیف سنج فلوئورسنت برای نمونه های خون واقعی مورد آزمایش، نمودار استاندارد زیست حسگر، رسم شده است. ضریب رگرسیون (R2) خطی نمودار 0/9745 است که قابل قبول بودن نتایج را نشان م یدهد. نتایج فلوئورسنت گرفته شده نشان دهنده اتصال بین مارکر قند خون متوسط سه ماه با آپتامر تثبیت شده می باشد. تاثیر روش بهینه اتصال بر روی پایداری سامانه نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که با توجه به نتایج خطا کمتر از 10 درصد نشان دهنده بهبود پایداری با روش اتصال بر روی بستر پلیمری است.

لینک کمکی