فایل رایگان محاسبه روابط پاشندگي در پلاسما هاي همگن در حضور يک ميدان ليزري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبه روابط پاشندگي در پلاسما هاي همگن در حضور يک ميدان ليزري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ناپایداری الکترومغناطیسی در پلاسماهای همگن گرم شده از طریق موج لیزر در محدوده a=v_0^2/v_t^22 مورد بررسی قرار گرفته است که v_0 سرعت الکترون و v_t سرعت حرارتی می باشد. تابع توزیع ناهمسانگرد الکترون که موجب مودهای شبه استاتیک ناپایدار الکترومغناطیسی می شود به صورت عددی با معادله ولاسوو- لانداو در تخمین تعداد بالای بار یونی محاسبه می شود. یک رابطه پاشندگی موج های الکترومغناطیسی که عبارات غیرخطی دیگر بر روی v_0^2 نتایج قبلی در نظر می گیرد به دست می آید. در شبیه سازی معمول با تعداد بار یونی Z=13، دمای T=5keV، چگالی n=9.8×10^20cm^-1، و طول موج لیزر laser=1.06µm و نرخ های رشد بیشتر ازs^-1؛ 12^10 در محدوده عدد موج شبه غیربرخوردی برای a1 یافته شد. در شرایط فیزیکی مشابه و در محدوده برخوردی متوسط، نرخ رشدی در حدود s^-1؛ 11^10 نیز به دست آمد. اندازه محدوده رشد عدد موج به طور قابل توجهی با افزایش a افزایش می یابد.

لینک کمکی