فایل رایگان مدل هاي زنجير مارکوف براي توليد سري هاي زماني سرعت وزش باد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل هاي زنجير مارکوف براي توليد سري هاي زماني سرعت وزش باد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مقاله داده های سری زمانی سرعت باد برای دو ایستگاه به منظور تولید تصادفی داده های سرعت باد و به کمک ماتریس انتقال یک زنجیر مارکوف به کار گرفته شده است. ماتریس های احتمال انتقال از دو دیدگاه مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند، ماتریس احتمال انتقال مرتبه اول و دوم برای یک زنجیر مارکوف.

لینک کمکی