فایل رایگان مطالعه اثر بخشي واکسن زنده نيوکاسل ساخت ايران با يک نمونه مشابه وارداتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه اثر بخشي واکسن زنده نيوکاسل ساخت ايران با يک نمونه مشابه وارداتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بیماری نیوکاسل یکی از مهمترین بیماری های صنعت طیور است. این بیماری موجب وارد آمدن تلفات و خسارات اقتصادی سنگینی به مرغداری ها و صنعت مرغداری می شود. واکسیناسیون یکی از مهمترین راه های مقابله با این ویروس است که هر ساله هزینه هنگفتی برای واردات این واکسن به کشور پرداخت می شود. نمونه داخلی واکسن این بیماری هم در ایران وجود دارد که همواره بحثی که در مورد آن مطرح است اثر بخشی پایین تر آن ها در مقایسه با نمونه های وارداتی است. در این مطالعه یک واکسن داخلی با نمونه خارجی در یکی از بزرگترین مرغداری های تخمگذار ایران مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و نتایج تحلیل آماری نشان می داد که اثربخشی دو واکسن یکسان است.

لینک کمکی