فایل رایگان مطالعه عددي سيال ويسکوالاستيک عبوري از سيلندر دايروي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه عددي سيال ويسکوالاستيک عبوري از سيلندر دايروي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مطالعه جریان بر روی سیلندر، از موضوعات جالب توجه و کاربردی در دینامیک سیالات است. در این تحقیق، روش دینامیک سیالات محاسباتی برای بررسی جریان سیال ویسکوالاستیک الدروید بی حول سیلندر دایروی، بیضوی افقی و بیضوی عمودی که به صورت عمود در محور مرکزی یک کانال افقی قرار گرفته، استفاده شده است. در گام نخست، مدل مسئله با استفاده از کارهای قبلی تعیین گردید و سپس معادلات حاکم تعیین شد. در نهایت با نرم افزار کامسول مولتی فیزیکس مدل مسئله شبیه سازی و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سیال الدروید بی در اعداد دبورای بالا De0/57 ضریب درگ مینیمم رخ می دهد. در رینولدز یکسان، بیشترین سرعت در زاویه 00 درجه، حول سیلندر بیضوی عمودی اتفاق میافتد و بیشترین فشار در زاویه 180 درجه مثلثاتی حول سیلندر نیز در سیلندر بیضوی ها در زاویه حدود 57 درجه از لبه حمله عمودی مشاهده میشود. بیشترین تنش عمودی در امتداد سطح نیم استوانه جریان اتفاق می افتد که با افزایش عدد رینولدز، بیشینه تنش عمودی کاهش می یابد. در این نقطه، بیشینه تنش عمودی نیم استوانه بیضوی عمودی از دو نیم استوانه دیگر بیشتر است. با بیضوی تر شدن سیلندر بیضوی عمودی، ضریب درگ به ازای اعداد رینولدز مختلف بر حسب عدد وایسنبرگ افزایش می یابد و با بیضوی تر شدن سیلندر بیضوی افقی ، ضریب درگ به ازای اعداد رینولدز مختلف بر حسب عدد وایسنبرگ کاهش می یابد.

لینک کمکی