فایل رایگان مکان يابي دفن پسماند هاي شهري با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي و WO در GIS (مطالعه موردي شهرستان آمل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مکان يابي دفن پسماند هاي شهري با استفاده از فرايند تحليل شبکه اي و WO در GIS (مطالعه موردي شهرستان آمل) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

مکان یابی دفن پسماند به عنوان یک مسئله اساسی در اکثر نقاط شهری در دنیا مطرح است. معیار هاو عوامل زیادی از جمله شرایط طبیعی و انسانی در مکان یابی ها تاثیر گذارند و باید برای مکان گزینی ها مورد توجه قرار گیرند. هدف از انجام پژوهش حاضر مکانیابی دفن پسماندهای شهری شهرستان آمل با دقت بالا و صرف زمان کمتر می باشد. بدین منظور از تلفیق روش های تحلیل شبکه و WO در GIS استفاده شده است تا مناسب ترین مکان ها در سطح شهرستان برای دفن پسماندهای شهری مشخص گردند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که این روش می تواند در زمانی کوتاه و با قابلیت تغییر پذیری بالای معیار ها یک روش کار آمد در مکان یابی دفن پسماند باشد.

لینک کمکی