فایل رایگان نسبت دماي يون به الکترون در همجوشي دوتريوم تريتيوم در راکتور توکامک ITER

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نسبت دماي يون به الکترون در همجوشي دوتريوم تريتيوم در راکتور توکامک ITER :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در میان واکنشهای رایج برای دستیابی به همجوشی هسته ای، واکنش همجوشی دوتریوم و تریتیوم بیشتر از سایر واکنش های همجوشی، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. علت این مساله در واقع سطح مقطع بالاتر این واکنش در قیاس با سایر واکنش های همجوشی می باشد. همچنین انجام گرفتن واکنش همجوشی دوتریوم و تریتیوم در دمای پایین تری نسبت به سایر واکنش های همجوشی نیز علت دیگری برای این امر می باشد. ما در این کار پژوهشی حالت یون داغ را برای واکنش همجوشی هسته ای با سوخت دوتریوم و تریتیوم لحاظ کردیم؛ یعنی برخلاف پژوهش هایی که پیشتر در این زمینه انجام شده اند، دماهای متفاوتی را برای یون و الکترون مورد نظر قرار دادیم. بر همین اساس، معادلات تعادل ذره و انرژی را برای واکنش همجوشی دوتریوم و تریتیوم نوشته و با حل عددی این معادلات، پارامترهای پلاسما را بررسی کرده و در نهایت، نسبت دمای یون به الکترون را برای حالت یون داغ به دست آوردیم.

لینک کمکی