فایل رایگان A Novel Model for Decision Making Process by Using Model Predictive Control Based Automata Theory

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان A Novel Model for Decision Making Process by Using Model Predictive Control Based Automata Theory :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین موضوعات در علم اعصاب مساله ی تصمیم گیری است. شبکه ای بزرگ مقیاس از نورون های عصبی، سیستم پیچیده ای به نام مغز را تشکیل می دهند. مغز یک سیستم زنده و پویا است و در یک سیستم پویا روابط بین متغیر ها غیر خطی و گاهی غیر قطعی است. وجود یک مدل عمومی برای بررسی سیستم های دارای پیچیدگی پیش نیاز مطالعه ی چنین سیستم هایی است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از کنترل پیش بینی کننده ی مدل (MPC ) نقش PFC و Hippocampus در مغز را بازسازی می کنیم. به کمک نظریه ی اتوماتا و ماشین حالت متناهی ( FSM ) فرآیند تصمیم گیری و به خاطر سپاری تجربیات گذشته را مدل سازی خواهیم کرد. سپس به کمک مدل نشان خواهیم داد که چگونه تجربیات گذشته با کمک حافظه بر تصمیم گیری های آتی مغز تاثیرگذار است. با مدل بیان می کنیم که چگونه نتایج درک شده از تصمیمات گرفته شده، دانش پیشین موجود در مغز را نسبت به پدیده ها تغییر می دهد.

لینک کمکی