فایل رایگان Solving the Flow Shop Problem Using Improved Cultural Genetic Algorithm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان Solving the Flow Shop Problem Using Improved Cultural Genetic Algorithm :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله با استفاده از الگوریتم جدید ژنتیک فرهنگی برای حل مساله Flow Shop راه حل ارائه می نماید. این مدل چند روش سنتی را با یکدیگر ادغام کرده تا بدین طریق ارزیابی فرهنگی را در قالب مفهومی ارائه کند. تمرکز این تحقیق بر روی فضای باور که یک اصطلاح کلیدی در این روش می باشد، است. در این تحقیق یک خط تولید صنعتی برای ایجاد قطعات توسط ماشین های مختلف در نظر گرفته شده است. این خط تولید توسط الگوریتم ژنتیک پایه و الگوریتم فرهنگی در نرم افزار متلب 7102 پیاده سازی شده است. نتایج حاکی از بهبود هزینه و زمان به طور قابل توجهی توسط الگوریتم فرهنگی می باشد.

لینک کمکی