فایل رایگان The modified Khater’s method for solving Cahn–Allen equation

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان The modified Khater’s method for solving Cahn–Allen equation :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

In this paper, we employ the modified Khater’s method to find the exact solutions of Cahn–Allen equation. Proposed method is more effective, powerful and straightforward to construct the exact solutions for nonlinear partial differential equations.

لینک کمکی