فایل رایگان بررسي تاثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر ارائه صورت هاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير استانداردهاي ملي حسابرسي بر ارائه صورت هاي مالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تجارب کار، شایستگی حرفه ای، انگیزش، پاسخگویی و عینی بودن حسابرس بر کیفیت حسابرسی از نظر حسابرسان در شرکت ها است. مطالعه حاضر منجر به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی می شود که در ایران مورد بررسی قرار نگرفته اند. بر اساس نتایج این مطالعه، شایستگی حرفه ای، حسابدهی و عینیت حسابرس اثرات قابل توجهی بر کیفیت ممیزی دارد. استخدام افراد با تجربه بالا با افزایش صلاحیت حرفه ای حسابرس، کیفیت حسابرسی را افزایش می دهد. حسابرسان به کسب اطلاعات عمیق تر و قضاوت بهتر برای دستیابی به کیفیت ممیزی دست می یابند. حسابدهی عملکرد حسابرس را بالا می برد و عینیت حسابرسان آنها را قادر می سازد بدون نفوذ فرد دیگری کار کنند.

لینک کمکی