فایل رایگان بررسي ميزان ريسک سرمايه گذاري خارجي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ميزان ريسک سرمايه گذاري خارجي در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

جریان سرمایه گذاری های خارجی امروزه از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد است. جدا از اهمیت این پدیده در پویایی نظام اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج می برند، جذب و بهره گیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامه های توسعه اقتصادی خود ضروری می بیند. جذب FDI در هر کشوری تنها منوط به شرط آزاد سازی سرمایه خارجی و ایجاد زمینه های سودآوری برای بنگاه های خارجی توسط کشور میزبان نیست، بلکه یکی از مقولات مهم در استراتژی جذب سرمایه گذاری، کاهش ریسک و نااطمینانی است. بنابراین، ابتدا جهت بررسی موضوعات مربوط به مطالعه، نااطمینانی قیمت نفت، ریسک های سیاسی، اقتصادی، مالی و همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، روش اسنادی و تحلیل محتوایی مورد استفاده قرار می گیرد و در ادامه با استفاده از آمارهای ماهیانه قیمت های نفت، نااطمینانی موجود در قیمت نفت ایران از طریق معادلات دیفرانسیل تصادفی الگو سازی برآورد می شود.

لینک کمکی