فایل رایگان حاکميت شرکتي و تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حاکميت شرکتي و تجديد ارائه صورت هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

واکنش بازار به اعلان سود میتواند اولین معیار وجود اطلاعات محرمانه باشد. وجود اطلاعات محرمانه بیانگر، نامتقارن بودن اطلاعات در محیط بازار است. هدف این تحقیق تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعات، حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت های مالی می باشد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای متشکل از 128 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1389 تا 1395 انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش از بانک اطلاعاتی((ره آورد نوین)) استخراج شده است. یافته های فرضیه اول نشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مثبتی دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که حاکمیت شرکتی تجدید ارائه صورت های مالی رابطه دارد، در همین راستا به تدوین کنندگان قوانین و مقررات مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود که به منظور کاهش تجدید ارائه صورت های، با تدوین قوانینی شرکت ها را ملزم به پیاده سازی و اجرای اثربخش مکانیسم های حاکمیت شرکتی کند

لینک کمکی