فایل رایگان مروري بر ادبيات و چالش هاي حق الزحمه حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر ادبيات و چالش هاي حق الزحمه حسابرسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف مقاله حاضر بررسی ادبیات نظری و پژوهشی حق الزحمه ی حسابرسی به منظور شناسا یی بازار خدمات حسابرسی و تعیین حق الزحمه ی حسابرسی از مسائل مورد توجه شرکت ها و موسسه های حسابرسی است به رغم وسعت کار حسابرسی در جستجوی رشد درآمد خود و کاهش هزینه ها در کار حسابرسی باشند. در چنین وضعیتی، حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد. درک نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای حسابرسان و صاحبکاران و هم برای اشخاصی اهمیت دارد که این سیاست گذاری را دنبال می کنند با اعمال نرخ حق الزحمه هر رده از کارکنان حسابرسی، مبلغ حق الزحمه پیشنهادی محاسبه شود. با شناسایی عوامل موثر بر حق الزحمه دریافتی حسابرسی، میتوان راهبردهای مناسبی برای برخی از مسایل پیش روی این حرفه ، صاحبان مشاغل و عموم تدوین کرد

لینک کمکی