فایل رایگان واکاوي گام هاي مديريت دانش بر منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي گام هاي مديريت دانش بر منابع انساني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

بهترین دستاورد مدیریت دانش تشکیل سرمایه انسانی است. یکی از مهم ترین دغدغه های یک سازمان تثبیت یا ایجاد یک فرایند منظم برای تشکیل و توسعه سرمایه هایانسانی به منظور تولید دانش و یا تربیت یک سازمان یادگیرنده می باشد، زیرا دو عامل مهم تشکیل سرمایه انسانی و سازمان یادگیرنده موجب بهبود مستمر فرایندها و رشد توسعه پایدار می گردد. سازمان یادگیرنده سازمانی است که می داند چگونه دانش را در اختیار گرفته و در شرایط مناسب مورد استفاده قرار دهد و به کارکنان خود فرصت و ابزارهای ایجاد و بکارگیری دانش را بدهد. با توجه به اینکه طبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمان ها، فرهنگ سازمانی می باشد، و اینکه نیروی انسانی با کیفیت، خلاق، پویا و دانش مدار مهم ترین مزیت رقابتی سازمان و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز است، بررسی روابط منابع انسانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. لذا در این مقاله به تاثیرات مدیریت دانش بر منابع انسانی و به علاوه مفاهیم، اصول و عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش تشریح می شود.

لینک کمکی