فایل رایگان واکاوي نقش پول مجازي در افول سلطه دلار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي نقش پول مجازي در افول سلطه دلار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

استفاده از تکنولوژی های نوین در عرصه های گوناگون اقتصادی و اجتماعی در سراسر دنیا در حال گسترش بوده است. یکی از استفاده ها از این تکنولوژی در بستر بازارها و نهادهای مالی و اقتصادی کشورهاست. این پدیده نو ظهور دارای چالش ها و مزایایی از سوی اهل فن این حرفه بوده و در سیستم های حاکمیتی کشورها منتقدانی دارد. رواج این فناوری ها ارزهای رایج موجود جهان را با تهدید هایی مواجه می سازد. اندیشمندان این حوزه ظهور و بروز این فناوری ها را پایانی برای سلطه دلار برمی شمارند. در این نگارش ضمن اشاره به علل قدرت گرفتن دلار در عرصه بین الملل و نهادهای تقویت کننده آن به تهدیدها و فرصت ها پول های مجازی می پردازیم. در ادامه نمونه هایی از آن را به عنوان راهکاری برای پایان سلطه دلار و راهی برای دور زدن تحری مهای ظالمانه آمریکا معرفی می گردد.

لینک کمکی