فایل رایگان اثر فرسايش آبکندي موقت بر کيفيت خاک مزارع کشاورزي زير حوزه آبخيز شهيد مدرس از حوزه آبخيز کارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثر فرسايش آبکندي موقت بر کيفيت خاک مزارع کشاورزي زير حوزه آبخيز شهيد مدرس از حوزه آبخيز کارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پزوهش، بررسی اثر فرسایش آبکندری موقت بر کیفیت خاک مزارع کشاورزی زیر حوزه ابخیز شهید مدرس از حوزه آبخیز کارون می باشد بدین منظور با استفاده از روش IQI کیفیت خاک منطقه مورد بررسی قرار گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که مهم ترین پارامترهای موثر بر کیفیت خاک عبارتند از پایداری خاکدانه و فرسایش پذیری خاک می باشد. شاخص های ارزیابی کیفیت خاک نشان داده است که خاک های این منطقه به شدت فرسایش یافته اند ودر درجه 4 قرار گرفته اند که نشان دهنده خاک هایی با محدودیت های زیاد برای رشد گیاهان می باشد.

لینک کمکی