فایل رایگان ارائه روش ومعرفي شاخص ها جهت ارزيابي طرح هاي ساماندهي رودخانه مرزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارائه روش ومعرفي شاخص ها جهت ارزيابي طرح هاي ساماندهي رودخانه مرزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اجرای طرح های متعدد مهندسی رودخانه در طی سه دهه گذشته در رودخانه های مرزی کشور فرصتی را فراهم نمود تا بتون با ارزیابی این طرح ها نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی نموده و برای طرح هایی که بعد از این اجرا خواهند شد، مورد استفاده قرارگیرد. تجربه نشان داده است که ایجاد وقفه در مطالعه و اجرای طرح های مرزی به دلایل فنی، کمبوداطلاعات، عدم همکاری طرف مقابل ومباحث حقوقی وبعضا معارضات سیاسی با کشور همسایه در نهایت منجر به اختلال در روند اجرایی برخی طرح ها وافزایش هزینه ها شده است. از طرفی اجرای شدن طرح های ساماندهی رودخانه مرزی فرصت مناسب فراهم نموده تا ارزیابی وسنجش میزان موفقیت در دستیابی به اهداف تعریف پروژه امکان پذیر گردد. اولین گام جهت حصول چنین دستاورهای انتخاب روشی مناسب جهت ارزیابی این طرح ها است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن مروری بر روش های ارزیابی بکار گرفته شده در عملکرد طرح های مهندسی رودخانه، مدلی برای ارزیابی پروژه های مهندسی رودخانه مرزی ارائه دهد.

لینک کمکی