فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر پارامترهاي دما و بارش رودخانه کرج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي اثر تغيير اقليم بر پارامترهاي دما و بارش رودخانه کرج :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش برای ارزیابی اثر پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای دما وبارش حوضه ی آبریز رودخانه کرج، داده های هواشناسی هفت ایستگاه گته ده، سیرا، سدکرج، مورود، نساء، شهرستانک و بیلقان را تحت مطالعه قرار دادیم. داده های مورد نیاز این پژوهش شامل مقادیر بارش ودمای ایستگاه های ذکر شده است که توسط سازمان هواشناسی استان البرز تهیه شده اند. تغییرات متغیرهای اقلیمی دما و بارش، طی 46 سال آماری از 1345 تا 1390 پس از اصلاح وبازسازی داده ها با توزیع های توابع احتمال مناسب برای سری از داده ها، توسط آزمون من کندال در سطح اعتماد 95 درصد مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با استفاده از حلقه ی مارکوف رفتار این متغیرها ارزیابی شد. نتایج حاکی از روند کاهشی بارش در کلیه ی مقیاس ماهانه، سالانه و فصلی می باشد، و همچنین روند افزایشی مقدار دما طی سال های مورد مطالعه را نشان می دهد.

لینک کمکی