فایل رایگان ارزيابي الگوي مئاندري رودخانه اي زاينده رود با استفاده از شاخص هاي ضريب خميدگي وزاويه مرکزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي الگوي مئاندري رودخانه اي زاينده رود با استفاده از شاخص هاي ضريب خميدگي وزاويه مرکزي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، ارزیابی و طبقه بندی الگوی مئاندری رودخانه زاینده رود در سه بازه انتخابی وشناخت عوامل موثر بر آن است. بدین منظور تصاویر مرئی با رزولیشن بالای برنامه گوگل با افزونه ArcBruTile به محیط نرم افزار ArcMAP جهت ترسیم مسیر رودخانه و استخراج پارامترهای مربوط به شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی فراخونی شدند تایج نشان داد که الگوی رودخانه در بازه اول و سوم از نوع مئاندری توسه یافته و در بازه ی دوم مئاندری شدید است و شرایط لیتولوژیکی، زمین ساختی و ژئومورفولوژی عامل اصلی در شکل گیری الگوی رودخانه و نوع این مئاندرها بوده است. بازه ی دوم به علت لیتولوژی فرسایش پذیر و شرایط ژئوموروفولوژیکی تپه ماهوری ناپایدارتر از دو بازه دیگر است ونیازمند تدوین طرح حفاظتی می باشد.

لینک کمکی