فایل رایگان ارزيابي داده هاي بارش ماهانه مدل CHIRPS با مقادير مشاهداتي به عنوان منبع اصلي تامين رواناب ورودي به سد مارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي داده هاي بارش ماهانه مدل CHIRPS با مقادير مشاهداتي به عنوان منبع اصلي تامين رواناب ورودي به سد مارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه به بررسی داده های بارش با وضوح مکانی بالا CHIRPS ، به عنوان اصلی ترین منبع تامین رواناب بالادست سدمارون در مقیاس ماهانه پرداخته شد و همچنین با استفاده از روش IDW نقشه های توزیع مکانی بارش ماهانه نیز ارائه شد.نتایج نشان می دهد که داده های CHIRPS میزان بارش را فروبرآوردتخمین می زنند همچنین داده های بارش مشاهداتی و شبکه بندی شده از همبستگی بالایی در هر چهار ایستگاه مورد مطالعه می باشند و می توان جهت تکمیل سری های داده از آن ها استفاه کرد واز لحاظ توزیع مکانی بارش ماهانه نیز در بیشتر ماه ها توزیع مکانی بارش برآورد شده و مشاهداتی برهم منطبق می باشند.

لینک کمکی