فایل رایگان ارزيابي هيدرولوژيک روش هم کريگيدن اصلاح شده به منظورپهنه بندي بارش در حوضه آبريز کارون بزرگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي هيدرولوژيک روش هم کريگيدن اصلاح شده به منظورپهنه بندي بارش در حوضه آبريز کارون بزرگ :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در ارزیابی کارایی روش های مختلف پهنه بندی بارش معمولا دقت روش ها در تخمین مناسب بارش در محل وجود داده های اندازه گیری مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه به منظور ارزیابی توانایی روش هم کریگیدن در پهنه بندی بارش حوضه آبریزکارون بزرگ، علاوه بر روش های مرسوم ازداده های ایستگاه های آبسنجی استفاده شده است. روش بکارگرفته شده نشان دهنده بیش برآورد میزان بارش بدست آمده با استفاده از هم کریگیدن است براین اساس اصلاح اریبی بر روی پهنه بندی بارش انجام گرفت. اصلاح انجام شده ضمن بهبود بیش برآورد موجب ارتقای آمار ارزیابی RMSE از 120 به 85 میلی متر گردید.

لینک کمکی