فایل رایگان اولويت بندي سرشاخه هاي موثر جهت تسهيل هدايت آب به پيکره آبي درياچه اروميه براي انجام لايروبي و مسيرگشايي رودخانه ها در محدوده شهرستان سراب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي سرشاخه هاي موثر جهت تسهيل هدايت آب به پيکره آبي درياچه اروميه براي انجام لايروبي و مسيرگشايي رودخانه ها در محدوده شهرستان سراب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

شناخت رودخانه و اقدامات مهندسی متناسب با رفتار هیدرولیکی رودخانه یکی از مسائل و دغدغه های مهندسی رودخانه می باشد. با توجه به محدودیت منابع، ضرورت اولویت بندی فعالیت های مهندسی رودخانه در پروژه ها جهت صرفه جویی در زمان و هزینه، بیش از گذشته احساس می شود. امروزه روش تصمیم گیری برای انتخاب محدوده مطالعاتی و اجرایی در پروژه های مهندسی رودخانه در سازمان ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی با به کارگیری وزن دهی معیارها در انتخاب بازه های موثر جهت تسهیل هدایت آب به پیکره آبی دریاچه ارومیه از طریق انجام لایروبی و مسیرگشایی رودخانه های محدوده شهرستان سراب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ( SAW ) است. کل رودخانه های این شهرستان حدود 400 کیلومتر است که با توجه به الزامات فنی، محدودیت زمانی، سوابق سیلاب و اعتبارات مالی موجود، 232 کیلومتر از آن به عنوان اولویت مرحله اول جهت بازگشایی و لایروبی رودخانه ها شناسایی و رتبه بندی شد. در این پژوهش معیارهای موثر، از طری بازدیدهای میدانی، اطلاعات موجود، سوابق سیلاب، مصاحبه با کارشناسان اداره منیابع آب شهرسیتان و اهالی روستاهای مجاور رودخانه، شناسایی و سپس معیارهای موثر وزن دهی شدند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که رتبه بندی به دست آمده، از نظر کارشناسی تاحدود زیادی با اهداف، بررسی ها و نظرات اداره منابع آب مطابقت دارد.

لینک کمکی