فایل رایگان برآورد بيلان آب زيرزميني دشت خالد آباد با استفاده از بارندگي ونياز آبي گياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد بيلان آب زيرزميني دشت خالد آباد با استفاده از بارندگي ونياز آبي گياه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

محدودیت منابع آب در کشورمان، حفاظت، حراست وبهره برداری بهینه از آن را به منظور تامین نیازهای آبی آیندگان طلب می کند، دستیابی به این اهداف جز با تهیه بیلان منابع اب و ارزیابی پتانسیل آن امکان پذیر نمی باشد. دراین تحقیق بیلان آب زیرزمینی دشت خالداباد واقع در شهرستان شیراز به منظور مدیریت پایدار آبخوان در دوره زمانی 1382 تا 1392 و دو مولفه نفوذ موثر از بارندگی (تغذیه)، نیاز خالص آب آبیاری (تخلیه) و هیدروگراف واحد آبخوان مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که حجم کل تغذیه سالانه 5/5 میلیون متر مکعب کمتر از حجم کل تخلیه سالانه 12/4 میلیون متر مکعب بوده و سالانه حجم ذخایر آب های زیرزمینی کاهش می یابد. میانگین افت سطح اب زیرزمینی در دشت خالدآباد 9/8 متر در 10 سال مورد مطالعه بوده است. با توجه به میزان برداشت از آبخوان دشت خالدآباد در مجموع 6/9- میلیون متر مکعب در سال محاسبه شده است، واضح است که در صورت و ادامه این روند و برداشت بیش از حد مجاز روند نزولی آبنمود معرف آبخوان ادامه پیدا خواهدکرد. و با کاهش ذخیره آبخوان و پایین افتادن سطح آب زیرزمینی مسائل و مشکلات مربوط به آن نیز از جمله نشست آبخوان و کاهش آبدهی چاه ها نمایان خواهد شد.

لینک کمکی