فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر ارتفاع مانع پيوسته در لبه سرريز پلکاني بر مشخصه هاي جريان با استفاده از تکنيک پردازش تصوير BIV

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آزمايشگاهي اثر ارتفاع مانع پيوسته در لبه سرريز پلکاني بر مشخصه هاي جريان با استفاده از تکنيک پردازش تصوير BIV :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سرریزهای پلکانی به دلیل ساختار ساده خود و استهلاک انرژی بالا، به طور گسترده برای سدهای بلند استفاده می شوند. تحقیق حاضر به بررسی اثر ارتفاع مانع در لبه سرریز پلکانی در فلوم می پردازد. در کنار اندازه گیری ارتفاع جریان با استفاده از عمق سنج، از تکنیک BIV نیز استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که با افزایش ارتفاع مانع ناحیه چرخشی در زیر کف کاذب افزایش می یابد و میزان سرعت اندازه گیری شده در لبه پله برای جریان عبوری کاهش می یابد. افزایش ناحیه چرخشی سبب افزایش اندرکنش با جریان عبوری از روی کف کاذب می شود که در نهایت سبب افزایش استهلاک انرژی جریان می گردد.

لینک کمکی