فایل رایگان بررسي اثر سد سرني و احداث سد زراني بر طرح هاي ساماندهي رودخانه مازابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر سد سرني و احداث سد زراني بر طرح هاي ساماندهي رودخانه مازابي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

حداث سدهای چند منظوره با قابلیت کنترل سیلاب از گذشته یکی از روش های کاهش خسارات سیلاب بوده است. تحقیقات صورت گرفته و در گذشته نشان می دهد که احداث سد موجب تغییرات مهمی در رژیم هیدرولیکی جریان در پایین دست رودخانه ها شده است. در این تحقیق اثر احداث سدهای سرنی و زرانی بر رودخانه مازابی در بازه جومحله در استان هرمزگان با استفاده از مدل دو بعدی HEC-RAS بررسی گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد در سناریو احداث سدها تغییرات قابل توجه درمحدوده پخش جریان در دشت سیلابی رخ می دهد، در حالیکه تغییر پارامترهای هیدرولیکی در محدوده کانال اصلی بسیار ناچیز می باشد.

لینک کمکی