فایل رایگان بررسي پهنه بندي سيلاب دررودخانه کرخه و شاخه هاي انتهايي آن با استفاده از مدل يک بعدي دو بعدي MIKE FLOOD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي پهنه بندي سيلاب دررودخانه کرخه و شاخه هاي انتهايي آن با استفاده از مدل يک بعدي دو بعدي MIKE FLOOD :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پیش بینی سیلاب اطلاع از حجم سیلاب، شدت، مدت، مکان و مساحت آبگرفتگی، تعیین ظرفیت بستر اصلی رود ودشت سیلابی پیرامون آن، تغییرات احتمالی در ظرفیت ذخیره ودرنهایت زمان وقوع سیلاب ها است. کلیه روش های مدیریت سیلاب ضرورت وجود یک روش مناسب برای تعیین پهنه سیل گیری با استفاده از یک مدل ریاضی مناسب را ایجاب می کنند که می تواند به مدیریت حریم رودخانه ها و کاهش خسارات وارده کمک کند. در مطالعه حاضر تعیین پهنه سیل گیر رودخانه کرخه با استفاده از مدل ریاضی یک بعدی دو بعدیMIKE FLOOD بررسی شده است.

لینک کمکی