فایل رایگان بررسي تاثير اندازه المان هاي شش پايه بر عمق مزدوج پرش هيدروليکي در دبي هاي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير اندازه المان هاي شش پايه بر عمق مزدوج پرش هيدروليکي در دبي هاي مختلف :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ایجاد زبری در کف حوضچه آرامش راه کار یمنظور کاهش ابعاد حوضچه می باشد. سطح فوقانی زبری ها در زیر جت ورودی قرار می گیرد و مومنتم خیلی کمی بر آن ها وارد می شود. در تحقیق حاضر ازآلمان شش پایه بعوان زبری استفاده شد که علاوه بر خاصیت زبر نمودن کف، بدلیل نفوذپذیری می تواند تا حد زیادی نیروهای بالبرنده را کاهش دهد. سه سایز المان به نسبت های (فرمول در متن اصلی مقاله) و در پنج دبی، 10، 14، 18، 22 و 26لیتر بر ثانیه بمنظور کاهش عمق ثانویه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار کاهش مربوط به آلمان با سایز (فرمول در متن اصلی مقاله) و به مقدار 18 درصد بدست آمد.

لینک کمکی