فایل رایگان بررسي تاثير دبي جريان بر روي حداکثر عمق آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه هاي مکعبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير دبي جريان بر روي حداکثر عمق آبشستگي موضعي اطراف گروه پايه هاي مکعبي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

سالانه پل های زیادی به علت آبشستگی تخریب می شوند بنابراین شناخت عوامل موثر بر روی این پدیده بسیار ضروری است. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر دبی جریان بر روی حداکثر عمق آبشستگی گروه پایه های مکعبی، حداکثر عمق آبشستگی در دبی های 0/017، 0/021، 0/025 مترمکعب بر ثانیه اندازه گیری شد. در این تحقیق پایه های مکعبی با حالت برخورد به زاویه در برابر جریان قرار می گرفتند به گونه ای که جریان به این تحقیق پایه های مکعبی با حالت برخورد به زاویه در برابر جریان قرار می گرفتند به گونه ای که جریان به در دو دبی 0/025 و 0/021 مترمکعب بر ثانیه نسبت به دبی 0/017 مترمکعب بر ثانیه 47% افزایش می یابد

لینک کمکی