فایل رایگان بررسي تاثير زبري، قطر و دبي بر عملکرد سرريزهاي استوانهاي با استفاده از مدل عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير زبري، قطر و دبي بر عملکرد سرريزهاي استوانهاي با استفاده از مدل عددي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

سرریزهای استوانه ای یکی ازانواع سرریزهاست که کاربرد وسیعی در مهندسی هیدرولیک به عنوان سازه تخلیه آب داشته و برای کنترل سطح اب در کانال ها مورد استفاده قرار می گیرد. شناسایی پارامترهای تاثیرگذار بر سرریزهای استوانه ای در بهره برداری بهینه ازاهمیت بسزایی برخوردار است، لذا در این پژوهش تاثیر زبری بر سرریز استوانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر، جریان اطراف سریز استوانه ای بااستفاده از نرم افزار اپن فوم ها، با مدل آشفتگی RANS با الگوی k- SST شبیه سازی شد و همچنین نیروهای لیفت و درگ که کمتر مورد توجه پژوهش های قبلی بود،درنظر گرفته شد.

لینک کمکی