فایل رایگان بررسي حدود بستر تالاب ها با استفاده از تلفيق مدل رياضي، داده هاي هيدرولوژيکي و تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: تالاب شيمبار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي حدود بستر تالاب ها با استفاده از تلفيق مدل رياضي، داده هاي هيدرولوژيکي و تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي: تالاب شيمبار) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مطالعه موردی تعیین حدود بستر تالاب شیمبار با تلفیق مدل ریاضی دو بعدی Mike-Flood، مطالعه هیدرولوژیکی تالاب و مقایسه تصاویر ماهواره ای آن در دوره های پرآبی پرداخته شده است. در تعیین رقوم حد بستر تالاب با کمک مدلسازی ریاضی از سیلاب با دوره بازگشت های 25؛ 100، 200 و 500 ساله ودر مطالعات هیدرولوژیکی از سیلاب با دوره بازگشت 2 ساله تا سیلاب PMF استفاده شده است. خط تراز 836 متر و سطح آبگیر 789 هکتار به ترتیب بعنوان حداکثر رقوم محتمل سیلاب و سطح حداکثر آبگیری تالاب برآورد شده اند.

لینک کمکی