فایل رایگان بررسي ضريب دبي سرريز کليد پيانويي، درحالت هاي مختلف کليد خروجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ضريب دبي سرريز کليد پيانويي، درحالت هاي مختلف کليد خروجي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

سرریز کلید پیانویی نوعی از سرریزهای تاج طولانی است که با افزایش طول تاج امکان عبور دبی بیشتر با بار آبی ثابت را فراهم می نماید. با توجه به ظرفیت آبگذری بالا، این نوع سرریزها سبب افزاشی ظرفیت مخازن می شوند و بر پایداری سد در برابر بارش های سیلابی می افزایند.در تحقیق حاضر، با ایجاد حالت های مختلف مثلثی، بخشی از دایره و مستطیلی در کلید خروجی، سرریز کلید پیانویی در نرم افزار Flow 3D مدل سازی شد. نتایج حاصل از مدل عددی با نتایج مطالعه آزمایشگاهی اندرسون و فرمول تجربی لیمپریره مقایسه و مدل اولیه صحت سنجی شد.نتایج نشان داد که بهترین ضریب دبی در سرریز کلید پیانویی با کلید خروجی مستطیلی اتفاق می افتد.

لینک کمکی