فایل رایگان بررسي فشار وارده بر ديوار حائل در اثر وجود خاکريزهاي دانه اي متفاوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فشار وارده بر ديوار حائل در اثر وجود خاکريزهاي دانه اي متفاوت :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

از مسائل مهم و حائز اهمیت در طراحی دیوارهای حائل، بررسی فشارهای وارده بر آن ها، حاصل کردن نیروهای جانبی و مهم تر از آن ها به دست آوردن محل اثر نیروهای وارده بر آن هاست. از گذشته، دانشمندان بسیاری حول و حوش بررسی همیت موضوعات گام برداشته اند. در این تحقیق به بررسی وجود خاکریزهای دانه ای متفاوت بر فشار وارده بر دیوار حائل طره ای پرداخته شده است سربار وارده در تمامی آزمایشات در فاصله 15 سانتی متری از دیوار حائل قرار دراند. نتایج حاصله نشان می دهد که باافزایش قطر دانه ها فشار وارده بر دیوار نیز روند صعودی به خود می گیرد.

لینک کمکی