فایل رایگان بررسي فعاليت هاي درآمدزاي دفتر مهندسي رودخانه شرکت هاي آب منطقه ايي از صدورمجوزها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فعاليت هاي درآمدزاي دفتر مهندسي رودخانه شرکت هاي آب منطقه ايي از صدورمجوزها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این طرح، طبقه بندی فعالیت های دفتر مهندسی رودخانه در راستای درآمدزایی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف نسبت به شناسایی تمام فعالیت ها اقدام نموده و با در نظر گرفتن قوانین و آیین نامه های موجود در کشور خصوصا آیین نامه ها وقوانین مربوط به وزارت نیرو نسبت به تعیین تعرفه های حق الزحمه در ازای ارائه خدمات برخی فعالیت ها انجام پذیرفت. از بین فعالیت های درآمدزای دفتر مهندسی رودخانه، تعیین حق الزحمه برای فرآیندهایانجام خدمات در خصوص صدور مجوزهای برداشت شن و ماسه و خاک رس، صدور مجوز احداث یاعبور سازه، اعیانی و پمپاژ در بستر و حریم منابع آب و صدور مجوز کاربری و واگذاری بستر و حریم انجام شد.

لینک کمکی