فایل رایگان بررسي کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسي تغييرات برف چال ها و يخچال هاي سبلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسي تغييرات برف چال ها و يخچال هاي سبلان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

برف یکی از اشکال مهم بارش های جوی در چرخه هیدرولوژیکی مناطق کوهستانی به شمار می رود که علاوه بر نقش آن در شکل گیری و حیات یخچال ها و برفچال ها، در مقایسه با باران به دلیل تاخیر زمانی بین بارش و زمان تولید زواناب و با توجه به پدیده نفوذ تدیریجی و تامین آب های زیرزمینی نقش ارزشمندی در تامین وتنظیم جریان پایه آب چشمه ها، چاه ها و رودخانه ها ایفا می نماید. ذخایر برفی حوضه های کوهستانی از منابع اصلی و مهم تامین کننده آب های سطحی و زیرزمینی می باشد. بنابراین بررسی و پایش یخچال ها و برف چال ها به عنوان یکی ازمهم ترین منابع تامین آب جهت تعیین روند تاثیر تغییرات اقلیمی بر روی آنها و شبیه سازی و پیش بینی رواناب حاصل از ذوب وتغییرات زمانی و مکانی آن می تواند به عنوان شاخص در ارزیابی تغییرات اقلیمی و نوسانات هیدرولوژیکی مورداستفاده در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها قرار گیرد تا بتون راهکحارهای مناسبی جهت حفاظت یخچال ها به عنوان مهم ترین فاکتور (عامل) تاثیرگذار در چرخه هیدرولوژیکی مناطق کوهستانی ارائه شود. همچنین یخچال، برفچال و پوشش برف علاوه بر تاثیر بر چرخه هیدرولوژیکی یکی از عوامل اصلی رونق فعالیت های مختلفی نظیر گردشگری طبیعت، ورزش وتفریح، دامداری ومرتعداری، جنگلداری و کشاورزی و فعالیت های وابسته می باشد. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش کوهستان سبلان می باشد که با توجه به ماهیت آن اغلب بارش آن بصورت برف بوده و یکی از مناطق پنجگانه یخچالی ایران می باشد ذخایر یخچالی سبلان از عوامل مهم چرخه هیدرولوژیکی منطقه به حساب می آید که درتامین نابع آب شرب وکشاورزی به صورت جریان های تاخیری در فصولی پرآبی و جریان های حداقل در فصول کم ابی و تولید انرژی نقش ارزنده ی را ایفا می کند، امروزه بر اثر افزایش گرمایش جهانی کره زمین، پهنه های برفی این کوهستان در حال کاهش است. در بررسی حاضر سعی خواهد شد با استفاده از داده های سنجش از دور مناسب نظیر MODIS و یا سنجنده های دیگر به فاصله سال های 2013-2009 میلادی به شناسایی پوشش برفی، یخچال ها و برفچال های سبلان پرداخته و روند تغییرات آن مورد بررسی قرار گیرد و سپس با استفاده از تفسیر نتایج ازدوری به مدلسازی رواناب حاصل از ذوب برف پرداخت شود.

لینک کمکی