فایل رایگان بررسي وضعيت آبراهه هاي حوضه رودخانه شور وعمليات ساماندهي روخانه و آبراهه هاي فرعي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي وضعيت آبراهه هاي حوضه رودخانه شور وعمليات ساماندهي روخانه و آبراهه هاي فرعي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

ساماندهی سواحل رودخانه ها و آبراهه ها در حوضه آبخیز یک رودخانه به لحاظ حفظ مسیل اصلی و حفاظت اززمین های اطراف رودخانه دارای اهمیت فراوان می باشد. مسئله فرسایش در سیلاب دشت رودخانه باعث از بین رفتن زمین های مستعد کشاورزی شده به مستحدثات ساحلی خسارات زیادی وارد می نماید. دراینجا با کمک نرم افزار GIS و HECHMS رودخانه شور وآبراهه های آن از نظر میزان آبدهی و سیلاب رخ داده و یا بااحتمال رخداد بالا مورد بررسی قرار گرفته و محدوده های خطرناک از نظر سیل خیزی تفکیک شده ودرنهایت راهکارهایی جهت حفاظت از ساحل روخانه پیشنهاد شده است.

لینک کمکی