فایل رایگان بهينه سازي طرح حفاظت ساحل رودخانه جراحي در بازه روستاهاي گرگر، گمبزون و هشچه سفلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي طرح حفاظت ساحل رودخانه جراحي در بازه روستاهاي گرگر، گمبزون و هشچه سفلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

رفتارهای فرسایشی رودخانه ها موجب تخریب زیاد اراضی حاشیه آنها می گردد. در راستای کنترل و حفاظت سواحل رودخانه جراحی در محدوده روستاهای گمبزون، گرگر وهشچه سفلی، مطالعات سازمان دهی این رودخانه به مشاور ارجاع گردید. از انجا که طرح اولیه مشاور غیر اقتصادی بوده و به لحاظ اجرایی نیز با هندسه ساحل رودخانه در بازه های مذکور فاقد تناسب لازم بود، طرح ارائه گردیده مشاور مورد بازنگری قرار گرفت. در این مقاله به اولویت های اولیه مشاور و نیز بازنگری آن جهت بهینه سازی فنی واقتصادی طرح پرداخته شده است.

لینک کمکی