فایل رایگان بهينه سازي موقعيت، حجم و ابعاد سازه هاي تخليه مخازن نگهداشت و تاخير در شبکه هاي جمع آوري آب هاي سطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي موقعيت، حجم و ابعاد سازه هاي تخليه مخازن نگهداشت و تاخير در شبکه هاي جمع آوري آب هاي سطحي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش توسعه یک مدل بهینه ساز بر پایه الگوریتم ژنتیک، برای طراحی بهینه شبکه دفع آب های سطحی با امکان بهینه سازی موقعیت و حجم حوضچه های تاخیروابعاد سازه های تخلیه آن ها مدنظر قرار گرفت. در مدل پیشنهادی عملکرد هیدرولیکی هر جواب (گزینه شبکه) با استفاده از مدل SWMMارزیابی شد. که در آن از مدل موج دینامیکی برای روندیابی سیلاب بهره گیری شد. عملکرد این مدل در یک شبکه محک معروف مورد آزمایش قرار گرفت، که در جواب بهینه مدل، از بین پنج جایگاه موجود در شبکه، دو مخزن با حجم های 15377 و 73112 متر مکعب در مکان مناسب جایابی شد. این جواب بهینه در مقایسه با جواب های بهینه پژوهش های پیشین هزینه ساخت کمتر داشت. مقایسه با کارهای پیشین نشان داد که جایابی دو مخزن در شبکه، با کاهش دبی اوج سیلاب خروجی، موجب کاهش اندازه عمق کارگذاری لوله های پایین دست مخازن و در نتیجه کاهش مجموع هزینه های ساخت شبکه شد.

لینک کمکی