فایل رایگان تاثير استفاده از پايه استوانه اي در بالادست روزنه روي ابعاد چاله آبشستگي در فلاشينگ تحت فشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير استفاده از پايه استوانه اي در بالادست روزنه روي ابعاد چاله آبشستگي در فلاشينگ تحت فشار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در حال حاضر سدهای مخزنی متعددی در دنیا، به دلیل حجم زیاد رسوبات در مخزن آنها با مشکلات بهره برداری روبه رو است. در این میان رسوبشویی تحت فشار به عنوان یک روش موثر برای خارج کردن رسوبات انباشته شده در پشت سد می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی تاثیر کارگذاری پایه در بالادست دریچه تخلیه تحتانی در مخزن بر روی حجم و ابعاد مخروط رسوبشویی به عنوان یک روش جدید پرداخته شده است. ازمایش ها با 3 دبی 4/17، 6/39، 8/34 لیتر بر ثانیه انجام شدند. همچنین تراز سطح آب تا مرکز روزنه برابر 52 سانتی متر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که کارگذاری پایه استوانه ای به طور متوسط برای 3 دبی حدود 10 درصد عمق آبشستگی در محل روزنه را افزایش می دهد. همچنین طول چاله آبشستگی به طور متوسطه برای 3 دبی حدود 27 درصد افزایش یافت که درصد این افزایش در دبی 6/39 لیتر بر ثانیه بیشتر از دو حالت دیگر بود.

لینک کمکی