فایل رایگان تجربيات و درس هاي آموخته از ارزيابي مرحله بهره برداري پروژه هاي منتخب مهندسي رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تجربيات و درس هاي آموخته از ارزيابي مرحله بهره برداري پروژه هاي منتخب مهندسي رودخانه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اجرای طرح های متعدد مهندسی رودخانه فرصتی را فراهم نمود تا با ارزیابی آنها نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی نموده و براین اساس، در ابتدا سوابق کتابخانه ای و مستندات چهار پروژه منتخب مهندسی رودخانه اجرا شده و در استان خوزستان جمع آوری و بررسی شد و سپس با بازدیدها و برداشت داده های صحرایی، نتایج تحلیل گردید. نتایج بیانگر آن است که توجه به مولفه بهره برداری از سازه های مهندسی رودخانه جایگاه مناسبی نداشته و عدم تجه به آن موجب ایجاد هزینه ها و خسارت هایی در زمان های پس از اجرا شده است. ضرورت پایش و نگهداری از سازه های رودخانه با ارائه مصادیقی از بررسی دوران بهره برداری پروژ] های منتخب منضم به درس های آموخته از این تحقیق که در ده محور جمع بندی وارائه شده از دستاوردهای این پژوهش می باشد.

لینک کمکی