فایل رایگان تحليل آماري سيلاب هاي حادث شده در استان آذربايجان شرقي و راهکارهاي پيشنهادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل آماري سيلاب هاي حادث شده در استان آذربايجان شرقي و راهکارهاي پيشنهادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رویارویی با بحران ها یکی ازموضوعاتی است که بیشتر شهرها و روستاها با آن روبرو هستند.دراین راستا سیلاب خطری است که مردم بسیاری از کشورها با آن مواجه بوده ودر کل سیطره جهان بعنوان یکی از شدیدترین بلاها در میان 15 نوع از بلایای طبیعی شناخته شده است، فشار جمعیت و فقدان زمین های کشاروزی باعث حرکت جمعیت انسانی بسوی دشت های سیلابی گردید که این عامل باعث تشدید سیلاب ها و اثرات مخرب آنها گردیده است. اما امروزه باتوجه به اثرات مخرب سیلاب ها بر جوامع بشری، در حالی روش های ساختاری حفاظت درمقابل سیلاب، مانند سیل بندها و دیگر روش های مدیریت و کنترل سیلاب می توانند موثر باشند، که ظرفیت طراحی این سازه ها زیاد باشد. اما وقتی که این سازه ها دچار گسیختگی و شکستگی می شوند، همواره یک ریسک باقیمانده وجود دارد. در بسیاری ازموارد، این چنین سازه هایی ممکن است به دلایل محیطی، نامناسب باشند یا اجرایشان غیر ممکن باشد و درنتیجه روش های غیرسازهای مورد نیاز باشد. هشدار سیلاب برای مدیریت ریسک باقیمانده ضروریاست و به عنوان یکی ازموثرترین روش های غیر سازه ای مدیریت سیلاب می باشد.

لینک کمکی