فایل رایگان تحليل شوري انتهاي رودخانه کارون ناشي از خشکسالي سال 1397-96

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل شوري انتهاي رودخانه کارون ناشي از خشکسالي سال 1397-96 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

با کاهش آب شیرین ناشی از افزایش مصارف، شوری ناشی از موج مد، فواصل دورتری از رودخانه کارون را متاثر می سازد. در خشکسالی های اخیر، موج شوری دریا تاایستگاه پمپاژ مارد پیشروی داشته است. جهت جلوگیری از نفوذ آب شور دریا، در خشکسالی 1397-96 یک بند موقت پایین دست ایستگاه پمپاژ مارد احداث گردید ولیکن به علت کاهش رقومی سطح اب رودخانه در بالادست بند، رودخانه تبدیل به زهکش طبیعی منطقه شده و با رهاسازی موجی آب شیرین از سد گتوند، شوری در ایستگاه پمپاژ مارد برخلاف انتظار به شدت افزایش می یافت که دلایل آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی