فایل رایگان تصفيه پساب حاصل از گل حفاري دکل اکتشاف نفت مينو به روش الکتروانعقادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تصفيه پساب حاصل از گل حفاري دکل اکتشاف نفت مينو به روش الکتروانعقادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر بر روی تصفیه ی پساب حاصل از گل حفاری دکل اکتشافی به عنوان یکی از آلاینده ترین پساب ها در بین پساب های صنعتی پرداخته شد. در این پژوهش برای اولین بار در ایران از روش الکترو انعقادی برای تصفیه پساب صنعتی استفاده شد. نتایج نشان داد این روش بسیار کارآمد بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای روش هایی که پیش از این بکار گرفته می شد باشد. علاوه بر این لجن حاصل از تصفیه نسبت به سایر روش ها بسیار اندک بوده و دفع مناسب زیستی محیطی بقایای لجن حاصل از تصفیه پساب بسیار آسان تر و مقرون به صرفه خواهد بود. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد استفاه از روش الکتروانعقادی را می توان در حذف آلاینده های کلر، منیزیم، سختی کل و رنگ با درصد حذفی به ترتیب برابر با 98/18، 97/61، 92/39 و 86/82 دانست اگرچه در حذف هفت آلاینده مورد بررسی دیگر هم موفق ظاهر شده است.

لینک کمکی