فایل رایگان تعيين حد بستر تالاب جازموزيان با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين حد بستر تالاب جازموزيان با استفاده از تلفيق تصاوير ماهواره اي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تالاب جازوموریان یکی از بزرگ ترین تالاب های فلات مرکزی ایران واز جمله تالاب های محصور کشور به شمار می رود که از دیرباز زیستگاه پرندگان مهاجر در فصول سرد سال بوده است. اما در چند سال اخیر با رشد سدسازی و برداشت بی رویه آب این تالاب به سمت خشکی رفته است. از این رو، برای بررسی و اجرای طرح های احیای تالاب، تعیین مرز کمی تالاب ضروری است. در این مطالعه، به منظور تعیین مرز کمی وحد بستر تالاب جازموریان، تغییرات سطح آب با استفاده از تصاویر MODIS و Landsat طی سال های 1355 تا 1397 بررسی گردید و به کمک شاخص طیفی MNDWI مرز کمی نهایی تالاب تعیین شد. نتایج این مطالعات نشان داد که حداکثر مساحت کمی تالاب در حدود 2000 کیلومتر مربع است که در سال های اخیر، حتی در شرایط پرآبی، این مساحت به نصف مساحت مربوط به مرز کمی تالاب رسیده است.

لینک کمکی