فایل رایگان تعيين دبي حداکثر سيلاب محتمل در حوضه آبخيز مارون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين دبي حداکثر سيلاب محتمل در حوضه آبخيز مارون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

بررسی وضعیت حوضه از نظر سیل خیزی و پهنه بندی سیل در آن، بر طراحی بهینه شبکه های آبرسانی، سازه ها و سیستم های جمع آوری آب های سطحی تاثیر مستقیم دارد. هدف از این بررسی پیشنهاد روش مناسب جهت تخمین دبی سیلاب در حوضه های فاقد آمار یا کم آمار حوضه مارون می باشد. در اینجا حوضه مورد بررسی از توابع شهرستان یاسوج انتخاب شده است. تخمین میزان دبی سیلابی در این حوضه با روش های SCS و استدلالی و مقایسه با آمار محلی و کارشناسی موجود و هیدروگراف ثبت شده برتری روش SCS در برآورد دبی را مشخص نمود. تخمین درست سیلاب در حوضه به برنامه ریزان منابع آب جهت اعمال روش های مناسب مدیریتی در کاهش خسارات ناشی از سیل و استفاده بهینه از این آبها کمک می نماید.

لینک کمکی